Tạo Link cho hình ảnh trong HTML

Rất tốt, bây giờ bạn sẽ biết được cách chèn liên kết (Links) vào hình ảnh và người dùng sẽ được trỏ tới trang mới khi Click vào hình ảnh.

Đây là việc vô cùng dễ làm khi bạn kết hợp sử dụng 2 thẻ Hyperlink (a) và thẻ Img, hãy làm theo cấu trúc sau nhé:

<a href=”url”><img src=”url” /></a>

Hãy mở File Demo.html của bạn ra và điền vào như sau:

link-img-html

Bạn lưu lại và kiểm tra xem hiển thị và Click thử vào đã nhảy ra trang mới chưa. Nếu nhảy rồi bạn đã thành công!