Các hàm xử lý chuỗi văn bản trong Excel

Xin chào các bạn,
Chào mừng bạn đến với Blog Thủ thuật Excel của tôi. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn bạn sử dụng các hàm xử lý chuỗi văn bản: Searh, Mid, Replace. Các hàm xử lý chuỗi văn bản cực kỳ quan trọng trong công việc làm SEO hàng ngày của bạn. Nếu bạn làm chủ được các hàm này bạn rất dễ dàng tìm lọc được các Backlink chất lượng, lọc được các Domain chất lượng.

ham-excel

1. Hàm Search:

– Ý nghĩa: là hàm tìm kiếm và định vị ký tự hoặc chuỗi văn bản trong một chuỗi văn bản khác
– Cú pháp: =SEARCH(find_text,within_text,start_num)
(tuỳ phiên bản excel thì bạn có thể thay dấu “, ” bằng dấu “;”)
– Giải thích đối số:
+ Find_text: là chuỗi văn bản tìm trong đó
+ Within_text: ký tự hoặc chuỗi cần tìm
+ Start_num: là vị trí bắt đầu tìm
! hàm Search không phân biệt chữ hoa và chữ thường, ở bài học sau bạn sẽ học hàm Find có chức năng tương tự nhưng phân biệt chữ hoa và chữ thường
– Ví dụ: thể hiện trong video phía dưới

2. Hàm Mid:

– Ý nghĩa: là hàm dùng để cắt 1 ký tự hay một chuỗi từ một chuỗi nào đó
– Cú pháp: =MID(text,start_num,num_chars)
– Giải thích đối số:
+ Text: là chuỗi văn bản tìm trong đó
+ Start_num: vị trí bắt đầu lấy ký tự
+ Num_chars: số ký tự muốn lấy
– Ví dụ: demo trong video

3. Hàm Replace:

– Ý nghĩa: thay thể một chuỗi văn bản bắt đầu bằng ký tự trong một chuỗi văn bản khác
– Cú pháp: =REPLACE(old_text, start_num, num_chars, new_text)
– Giải thích đối số:

+ Old_text: chuỗi văn bản tìm trong đó
+ Start_num: vị trí muốn bắt đầu tìm
+ Num_chars: số ký tự mà bạn muốn thay thế
+ New_text: chuỗi muốn thay thế
– Ví dụ: demo trong video
Dưới đây là Demo cho các hàm trên, chúc bạn có phút giây vui vẻ với thủ thuật Excel trên: